Praktijkfolder

Praktijkfolder Pegasus Huisartsen


Pegasus Huisartsen

Dommer van Poldersveldtweg 27
6521 NC Nijmegen
Telefoon: 024- 322 42 61
Spoed: 024-32 32 880
Fax: 024- 360 84 01

www.pegasushuisartsen.nl

pegasushuisartsen.praktijkinfo.nl

E-mail: info@pegasushuisartsen.nl


Introductie

U kunt in onze huisartsenpraktijk terecht voor allerlei vragen over uw gezondheid. Ons team bestaat uit huisartsen,
doktersassistentes, praktijkondersteuners en een huisarts in opleiding. Wij luisteren naar uw zorgen en zoeken samen met u naar een passend antwoord. Daarbij houden we rekening met uw eigen ideeën en persoonlijke situatie.
Moeilijke vragen gaan we niet uit de weg. We stimuleren uw eigen verantwoordelijkheid en een actieve rol van u als patiënt. Wij hechten waarde aan een goed en open contact met onze patiënten.

Huisarts van voorkeur

De zorg voor de patiënten binnen onze praktijk is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. U kunt een afspraak maken bij de huisarts van uw voorkeur, de assistente zal u daarnaar vragen. Het heeft een meerwaarde als huisarts en patiënt elkaar
kennen. Daarom is het verstandig om zoveel mogelijk bij dezelfde arts te komen, zeker in één ziekteperiode. In geval van spoed of bij het afleggen van huisbezoeken wordt u gezien door de arts die daar op dat moment voor
beschikbaar is.

Gegevens en beveiliging: verdere informatie vind u onder Privacy

Spoedgevallen

Overdag

De hele dag zijn wij telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.

Bel het praktijknummer (024)  322 42 61 en toets dan 1.

Als u denkt dat er sprake is van een levensbedreigende situatie waarbij elke seconde telt, bel dan 112.

Spoedgevallen 's avonds,  's nachts en in het weekend

In het weekend en tussen 17.00 's avonds en 8 uur 's ochtends kunt u terecht bij de Huisartsendienst Nijmegen, op het spoedplein bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Telefoonnummer 0900 88 80. Deze dienst is alleen bedoeld voor zaken die niet kunnen wachten tot uw eigen huisartsenpraktijk weer bereikbaar is.

Openingstijden

 

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00u tot 17.00uur.
                                     Koffiepauze en overleg: 10.00-10.30 uur ( Balie gesloten)
                                     Lunchpauze van 13.00u tot 14.00 uur ( Balie gesloten)

De assistente is telefonisch bereikbaar van:  8.00-10.00 uur
                                                               10.30-12.30 uur
                                                               14.30-16.30 uur

Spreekuur

Spreekuur uitsluitend volgens afspraak.

De huisartsen, de assistente's en de praktijkondersteuners hebben spreekuur op vaste tijden.
De assistente beheert de agenda en zij zal u vragen waarom u een afspraak wil maken, zo kan ze inschatten hoe urgent het is en kan ze vaak al telefonisch adviezen geven. De assistente probeert zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen ten aanzien van tijd en huisarts. Binnen één ziekteperiode is het wenselijk om u door één huisarts te laten behandelen.

Een afspraak duurt ongeveer 10 minuten. Hierin kan meestal maar één hulpvraag behandeld worden.
Indien u meerdere vragen heeft, kunt u een dubbele afspraak maken, zodat elke vraag adequaat behandeld kan worden.

Meestal kunt u, als u voor 9.00 uur belt, dezelfde dag terecht. In drukke periodes is een afspraak op dezelfde dag niet altijd mogelijk, tenzij klachten spoedeisend zijn. Meld dit dan graag aan de assistentes.

Wij verzoeken u bij verhindering uw afspraak bijtijds af te bellen. Als u uw afspraak niet nakomt zonder bericht zijn wij genoodzaakt dit bij u in rekening te brengen.

Telefonisch spreekuurTerugbelspreekuur

U belt tussen 8.00-10.00 u of 10.30-12.00u naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult.
De huisarts belt u dan later die dag, op een afgesproken tijdstip terug.

 

Avond-,nacht- en weekenddienst

Voor spoedeisende hulp 's avonds, 's nachts en in het weekend kunt u terecht bij de huisartsenpost van de CHN (Cooperatieve Huisartsenvereniging Nijmegen). Op de huisartsendienst werken alle huisartsen uit de regio Nijmegen samen. Ook uw eigen huisarts doet daar regelmatig dienst.

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00, en op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend. Deze dienst is alleen bedoeld voor zaken die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts weer bereikbaar is.

Afspraken
Voordat u de huisartsendienst bezoekt moet u eerst telefonisch een afspraak maken. Houdt uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres
Weg door Jonkerbos 106                                                                                                                                                   6532 SZ Nijmegen (op het spoedplein bij het CWZ)

Telefoonnummer 0900-8880

HuisbezoekWanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het is soms handiger om naar de praktijk te komen, daar zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
In verband met het inplannen van visite's is het prettig als u deze voor 10.00 u 's ochtends aanvraagt.