Introductie

U kunt in onze huisartsenpraktijk terecht voor allerlei vragen over uw gezondheid. Ons team bestaat uit huisartsen,
doktersassistentes, praktijkondersteuners en een huisarts in opleiding. Wij luisteren naar uw zorgen en zoeken samen met u naar een passend antwoord. Daarbij houden we rekening met uw eigen ideeën en persoonlijke situatie.
Moeilijke vragen gaan we niet uit de weg. We stimuleren uw eigen verantwoordelijkheid en een actieve rol van u als patiënt. Wij hechten waarde aan een goed en open contact met onze patiënten.

Huisarts van voorkeur

De zorg voor de patiënten binnen onze praktijk is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. U kunt een afspraak maken bij de huisarts van uw voorkeur, de assistente zal u daarnaar vragen. Het heeft een meerwaarde als huisarts en patiënt elkaar
kennen. Daarom is het verstandig om zoveel mogelijk bij dezelfde arts te komen, zeker in één ziekteperiode. In geval van spoed of bij het afleggen van huisbezoeken wordt u gezien door de arts die daar op dat moment voor
beschikbaar is.

Gegevens en beveiliging: verdere informatie vind u onder Privacy