Introductie

U kunt in onze huisartsenpraktijk terecht voor allerlei vragen over uw gezondheid. Ons team bestaat uit huisartsen,
doktersassistentes, praktijkondersteuners en een huisarts in opleiding. Wij luisteren naar uw zorgen en zoeken samen met u naar een passend antwoord. Daarbij houden we rekening met uw eigen ideeën en persoonlijke situatie.
Moeilijke vragen gaan we niet uit de weg. We stimuleren uw eigen verantwoordelijkheid en een actieve rol van u als patiënt. Wij hechten waarde aan een goed en open contact met onze patiënten.

Huisarts van voorkeur

De zorg voor de patiënten binnen onze praktijk is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. U kunt een afspraak maken bij de huisarts van uw voorkeur, de assistente zal u daarnaar vragen. Het heeft een meerwaarde als huisarts en patiënt elkaar
kennen. Daarom is het verstandig om zoveel mogelijk bij dezelfde arts te komen, zeker in één ziekteperiode. In geval van spoed of bij het afleggen van huisbezoeken wordt u gezien door de arts die daar op dat moment voor
beschikbaar is.

 Gegevens en beveiliging:

  • In de praktijk wordt gewerkt met het huisarteninformatiesysteem (HIS) Medicom. Daarnaast wordt er in het kader van ketenzorg gewerkt met KIS. Hiermee beschikken zorgverleners vanuit verschillende discipline's over dezelfde gegevens met betrekking tot de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes  en CVRM. Alle opgeslagen gegevens, zowel van patiënten als van medewerkers zijn beveiligd met inlogprocedures. Wachtwoorden dienen aan mininumeisen te voldoen en dienen periodiek gewijzigd te worden. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van adequate antivirus en anti-inbraak beveiligingen.
  • Alle privacygevoelige gegevens die via de praktijkwebsite worden ingevoerd, bijvoorbeeld herhaalrecepten,  worden afgewikkeld via een in de website ingebed SLL ( beveiligd) portaal.
  • In principe wordt vanwege risico's mbt privacy zo min mogelijk via mail gecommuniceerd. Zorgmail (beveiligde verbinding) wordt ingezet voor communicatie met enkele externe zorgverleners.