Op of aanmerkingen of een klacht.

Heeft u een op of aanmerking over contacten of behandeling, bespreek dit dan gerust met ons. Met uw op of aanmerkingen kunnen wij onze zorg verbeteren. Het liefst bespreken wij uw klacht met u op het spreekuur. Vindt u het lastig ons direct aan te spreken stuur dan een email via ons contactformulier op deze site. Wij zullen dan binnen een aantal  werkdagen contact met u opnemen.

Komen we hierbij niet tot een oplossing dan kunt u zich wenden tot:

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland

Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven

Telefoon 040- 21 22 780

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
(SKGE) beschikt over onafhankelijke en onpartijdige
klachtenfunctionarissen die uw klacht kunnen
bemiddelen. Ook faciliteert SKGE meerdere, door
het ministerie van VWS erkende, geschilleninstanties
in de eerstelijns gezondheidszorg.

Voor meer informatie of het indienen van een klacht:

www.skge.nl