Spreekuur

Spreekuur uitsluitend volgens afspraak.

De huisartsen, de assistente's en de praktijkondersteuners hebben spreekuur op vaste tijden.
De assistente beheert de agenda en zij zal u vragen waarom u een afspraak wil maken, zo kan ze inschatten hoe urgent het is en kan ze vaak al telefonisch adviezen geven. De assistente probeert zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen ten aanzien van tijd en huisarts. Binnen één ziekteperiode is het wenselijk om u door één huisarts te laten behandelen.

Een afspraak duurt ongeveer 10 minuten. Hierin kan meestal maar één hulpvraag behandeld worden.
Indien u meerdere vragen heeft, kunt u een dubbele afspraak maken, zodat elke vraag adequaat behandeld kan worden.

Meestal kunt u, als u voor 9.00 uur belt, dezelfde dag terecht. In drukke periodes is een afspraak op dezelfde dag niet altijd mogelijk, tenzij klachten spoedeisend zijn. Meld dit dan graag aan de assistentes.

Wij verzoeken u bij verhindering uw afspraak bijtijds af te bellen. Als u uw afspraak niet nakomt zonder bericht zijn wij genoodzaakt dit bij u in rekening te brengen.